Gizlilik Politikası

ucuztoptancilar.com sitesine üye olan tüm kullan?c?lar a?a??daki kurallar? okumu? ve kabul etmi? say?l?rlar. Kurallara uymay? kabul etmeyen ki?ilerin üye olmamas? veya üye ise üyelikten ayr?lmas? gerekmektedir.

 1. Üyeler, yasalar?n yasak sayd??? içerikleri yay?nlayamazlar. Bu türden içerik yay?nlad??? taktirde, yasal yükümlülükleri pe?inen kabul etmi? say?l?r.
 2. Üyeler, hayvan haklar?na zarar verecek türde ilanlar? yay?nlayamazlar. Anne bak?m?na ihtiyaç duyan yavrular?, annesinden ay?racak ?ekilde, satamaz veya ba??? ?eklinde sahiplendiremezler.
 3. Hayvan sahiplenecek ki?iler, e?er hayvan? sat?n al?yorlar ise mutlaka hayvan?n belgelerini, a?? karnelerini de istemeli, e?er sokaktan veya ba??? olarak al?yorsa, veteriner kontrolünden geçirip, bak?m?n? ve kay?tlar?n? yapt?rmal?d?r.
 4. ?lanlarda, bir ba?ka ki?i, kurum veya kurulu?a zarar verecek veya küçük dü?ürecek içerik yer alamaz.
 5. ?lanlarda genel ahlaka ayk?r?, ifade ve görseller yer alamaz.
 6. ?lanlarda telif hakk? yasalar?na ayk?r? içerik yer alamaz. 
 7. Yukar?da tan?mlanan türde yasakl? ilanlar haber verilmeksizin site yönetimi taraf?ndan kald?r?labilir.
 8. Üyeler ile ilgili teknolojinin el verdi?i ölçüde sisteme giri?, ilan yay?nlama bilgileri kay?t alt?na al?n?r.
 9. Üyeler bir ba?ka web sitesine ba?lant? veremezler
 10. Site üzerinden sat?? ilan? veren ile, sat?n almak isteyen aras?ndaki tüm i?lemler, süreç, transfer ve al?m sat?m i?lemleri iki taraf aras?ndaki anla?maya ba?l? olup sitemizin herhangi bir dahli yoktur. Sitemizin tek gayesi, isteyenlerin site üzerinden hayvanlar ile ilgili ilanlar?n? üyelik ko?ullar?na uyarak yay?nlayabilmesi için bir olanak sunmakt?r.
 11. Ba??? hayvan ilan? ile kargo paras? isteyenlere, sat?l?k ilan? ile para isteyip hayvan? göndermeyenlere aldanmamak üzere gerekli önlemlerinizi al?n?z. Herhangi bir doland?r?c?l?k olay?na maruz kalmamak üzere dikkatli olunuz. Tüm bu durumlardan sitemizin herhangi bir bilgisi ve ilgisi bulunmamaktad?r.
 12. Üyelikte ve ilan yay?n?nda özel bir onay, inceleme yap?lmadan içerikler yay?nlanmaktad?r. Sorumluluk üye olan ki?i ve ilan yay?n? yapanlara ait olup, emniyet birimlerinin istemesi durumunda eri?im bilgileri ilgililerle payla??l?r.

Tüm ziyaretçi, üye ve üye adaylar?m?za sayg?yla duyurulur.

Ürün Sat
Ucuz Toptancilar Toptan al Toptan Sat Yer Alan Kullanıcıların Oluşturduğu Tüm İçerik, Görüş Ve Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksiz Ve Değişmez Olduğu, Yayınlanması İle İlgili Yasal Yükümlülükler İçeriği Oluşturan Kullanıcıya Aittir.Bu İçeriğin, Görüş Ve Bilgilerin Yanlışlık, Eksiklik Veya Yasalarla Düzenlenmiş Kurallara Aykırılığından Hiçbir Şekilde Sitemiz Sorumlu Değildir.